Home

Print deze paginaBereid je voor!

Om snel te kunnen reageren in een noodsituatie, is het belangrijk dat je goed voorbereid bent. Ken je alle evacuatiewegen thuis? Weet je bij wie je terecht kan als je tijdelijk je huis niet in kan? Weet je waar je snel de elektriciteit of de gas kan afsluiten? We willen iedereen aanmoedigen om over al deze dingen op voorhand na te denken. Daarom kan je vanaf vandaag online een eigen noodplan maken voor jou en je familie. In 7 stappen ben je volledig voorbereid en beschik je over een noodplan op maat dat je thuis op een duidelijke plaats kan ophangen.

Check
-    www.mijnnoodplan.be waarop je je eigen gepersonaliseerd noodplan kan maken.
-    de video met alle stappen om je optimaal voor te bereiden op een noodsituatie.
18/11-24/11: week van de recyclageparkwachter en afvalophaler

De week van 18 tot 24 november 2017 roepen we, in samenwerking met VVSG en Interafval, in gans Vlaanderen uit tot ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’. Toon in die week je appreciatie voor onze afvalmedewerkers door een bedankingssticker op je afvalbak te kleven of een kaartje af te geven aan je recyclageparkwachter.

Laat gerust een vriendelijk woordje achter, deponeer een complimentje in de brievenbus op het recyclagepark of aan je huisvuilzak, drop je dankbaarheid met een kaartje in de brievenbus, ...

DOEN!

Op het gemeentehuis van Dentergem staat een stand waar je complimenten kan deponeren.
Word jij onze collega?


Gemeente Dentergem gaat over tot aanwerving (m/v) van onderstaande voltijdse (38/38sten) statutaire medewerkers:
  • Als OMGEVINGSAMBTENAAR – STEDENBOUWKUNDIGE ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en sta je als expert in voor het verlenen van advies aan het bestuur en de burgers. Verder ben je verantwoordelijk voor de verwerking van omgevingsvergunningen en coördineer je de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Als DESKUNDIGE MILIEU ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het lokaal milieubeleid, lever je een correcte dienstverlening omtrent alle materies m.b.t. milieu en aanverwante materies o.a. landbouw, mobiliteit, afvalbeleid,… en bied je ondersteuning aan de omgevingsambtenaar/stedenbouwkundige.
AANBOD
Je geniet van verschillende sociale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Verder kan je genieten van loopbaangerichte opleidingen en een gunstige vakantieregeling. Verloning volgens barema waarbij beroepservaring in de privésector of als zelfstandige tot max. 10 jaar in aanmerking wordt genomen (op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie). Voor de functie wordt ook een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.

INTERESSE
Wie wenst deel te nemen aan het aanwervingsexamen, dient zijn/ haar kandidatuur zoals omschreven in de infobundel én uiterlijk op 4 december 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs te bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem.

VOORWAARDEN
Meer informatie omtrent de algemene en specifieke aanwervingsvoorwaarden, de functie-inhoud, enz. kan je verkrijgen:
• bij de personeelsdienst op nummer 051 57 55 25
• via mail: personeel@dentergem.be
• of consulteer de infobundels op de website van de gemeente: www.dentergem.be/vacatures
Schrijf je in voor de groepsaankoop voor groene energie

Er wordt opnieuw een groepsaankoop voor groene energie gelanceerd. Inschrijven kan van 1 december tot en met 1 februari. Meer informatie lees je hier.
Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het Leiebekken
De volledige tekst van het politiebesluit kan u terugvinden op de homepage onder de rubriek "BEKENDMAKING"
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Gids openingsuren

Op deze link vindt u de openingsuren van handelaars in Groot-Dentergem.

Apotheek van wacht

Check www.apotheek.be
of bel 0903 99 00
voor de dichtsbijzijnde apotheek
met wachtdienst (24/24u).

 

Login