Home

Print deze paginaOvervloedige regenval erkend als algemene ramp

De Vlaamse regering heeft de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als een algemene ramp erkend. Alle 308 gemeenten uit Vlaanderen komen in aanmerking voor een financiële tussenkomst.
U kunt nu nog geen dossier opsturen naar het Vlaams Rampenfonds voor de goedgekeurde ramp. Dat kan pas na de publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad. De publicatie wordt eind deze maand verwacht. Vanaf de maand na publicatie hebben de getroffenen nog 3 maanden de tijd om een dossier in te dienen. Van zodra de erkenningsbesluiten zijn gepubliceerd in het Staatsblad kunt u alle verdere info terugvinden op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.
Hoeveel haal jij op De Grote Verkeersquiz?

Al voor het achtste jaar op rij organiseert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) De Grote Verkeersquiz, een online quiz om op een plezierige manier je kennis van de wegcode op te frissen en bij te schaven.
Quiz tussen maandag 17 oktober en woensdag 30 november 2016 op www.degroteverkeersquiz.be. Je krijgt 20 meerkeuzevragen over verkeer en mobiliteit. Haal je minstens 14/20, dan maak je al kans op de hoofdprijs (een reischeque van 1000 euro) of één van de tientallen andere mooie prijzen.

Veel succes!
Let op voor de dode hoek

Vrachtwagens en fietsers op de weg: het is een gevaarlijke combinatie. Nog altijd gebeuren er tragische ongevallen omdat de chauffeur de fietser niet tijdig kon opmerken. Wie vlak naast, achter of voor een vrachtwagen fietst, bevindt zich in de dode hoek. Levensgevaarlijk!
Het Provinciebestuur West-Vlaanderen voert al jaren een preventiecampagne om te wijzen op de gevaren van de dode hoek. Neem ook een kijkje op www.letopvoordedodehoek.be.
Werken in Wakken
De wegenis- en rioleringswerken Sint-Antoniusstraat en Kapellestraat zullen starten op dinsdag 13 september in de Sint-Antoniusstraat.

Werken door nutsmaatschappijen

Vanaf halfweg mei tot ongeveer eind augustus vernieuwen de nutsmaatschappijen hun netten en/of brengen ze ondergronds in de werkzone van de wegeniswerken. Dat zal beperkte hinder opleveren voor het verkeer.

Infovergadering

Er volgt in de nabije toekomst een infovergadering voor de betrokken bewoners. Die worden via brief verwittigd over de datum van de vergadering.
Werken in Oeselgem

Overzicht van de fases

De wegenis- en rioleringswerken in de nijverheidszone Brugstraat in Oeselgem zullen van start gaan op 17 mei 2016.
  • Fase 1: start aan de zijde van de Leie vlakbij de splitsing met de Heuvelhoekstraat.
  • Fase 2: vervolgens wordt verder gewerkt naar fase 2 die zich ook nog in de nijverheidszone Brugstraat bevindt.
  • Fase 3: tegen het einde van het jaar wordt gestart aan het kruispunt met de doorgang naar Zulte. Vanaf dan zal er een grotere impact zijn voor het doorgaand verkeer. Dat geldt ook voor fase 4, 5 en 6 waarbij de Brugstraat, kruispunt Brugstraat/Deinzestraat en later kruispunt Wakkensesteenweg/Volderstraat aan bod zullen komen (bij die fases zitten we al in 2017).
De noodzakelijke wegomleidingen zullen via de website gecommuniceerd worden, samen met de startdatum van de fases en de mogelijke hinder voor het verkeer.

Bij fase 1 en 2 zullen vooral de bedrijven en de werknemers van de bedrijven hinder ondervinden.

Werken van nutsmaatschappijen

Voor 17 mei 2016 zal in de zone van de bedrijven in de Brugstraat gewerkt worden door de nutsmaatschappijen (o.a. Telenet legt daar een nieuw net). Dat zal zeer beperkte hinder opleveren.

Infovergadering voor betrokken bewoners

Er volgt in de nabije toekomst een infovergadering voor de betrokken bewoners. Die worden via een brief verwittigd over de datum van de vergadering.

Updates op de gemeentelijke website

De nodige updates over de werken, een stand van zaken en mogelijke omleidingen zult u op deze website kunnen volgen.
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Gids openingsuren

Op deze link vindt u de openingsuren van handelaars in Groot-Dentergem.

Apotheek van wacht

Check www.apotheek.be
of bel 0903 99 00
voor de dichtsbijzijnde apotheek
met wachtdienst (24/24u).

 

Login