Home

Print deze paginaKerstmarkt op 17/12/2016

Op zaterdag 17 december 2016 is er opnieuw kerstmarkt, georganiseerd door jeugdraad Dentergem en gemeentebestuur Dentergem, in samenwerking met verschillende Dentergemse verenigingen. Dit jaar vindt de kerstmarkt plaats in de omgeving van zaal Pax in Markegem. 

Kom genieten van de gezellige kerstsfeer, een hapje en een drankje en steun op die manier de plaatselijke verenigingen met een jeugdwerking.
Voor de derde keer techniekacademie

Van 18/01/2017 t.e.m. 3/5/2017 worden er opnieuw twee groepen (van elk 20 plaatsen) georganiseerd van de Techniekacademie. De eerste groep techniekt van 13.30 tot 15.30 uur en de tweede groep van 16 tot 18 uur in het klaslokaal aan de achterkant van de sporthal in Markegem.

De techniekacademie geeft jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar goesting in techniek. In een gezellige sfeer en een echt technologielabo maken de kinderen kennis met materialen en gereedschap en worden technische systemen gemaakt. Professionele techniekmentoren begeleiden de 11 workshops en het bedrijsfsbezoek. De lessenreeks wordt afgesloten met een diploma-uitreiking.

Deelnemen kost €70 per kind. Voor een tweede kind van hetzelfde gezin is de prijs €60. Achteraf wordt een fiscaal attest bezorgd. 
Inschrijven is mogelijk vanaf 18/12/2016 op www.techniekacademie-dentergem.be. Geef je nu al op als geïnteresseerde op dezelfde link.
Het Overlegplatform Dementie Midden West-Vlaanderen nodigt u uit op hun jaarlijks vormingsmoment

Kasper Bormans, auteur van Wat Alz?’, verzorgt de avond en stelt zijn boek inhoudelijk voor. Hij benadert de kern van communicatie, de kracht van dromen en het wonder van relaties bij personen met dementie.

Bormans voerde onderzoek uit naar het behoud van communicatie bij personen met dementie. Hij is een gedreven spreker die zijn publiek weet te boeien door verrassend uit de hoek te komen, in samenspel met zijn publiek.

De vormingsavond vindt plaats op 15 december 2016 in dienstencentrum “Patria” te Moorslede. Iedereen is welkom vanaf 19 uur. Het einde wordt voorzien omstreeks 21u30 met als afsluiter een dorstlesser. Kostprijs is €18.

Vooraf inschrijven is verplicht via http://www.selwvl.be/mwv/vorming/427/details.aspx
IVIO ophaalkalender 2017

In december ontvang je de ophaalkalender voor 2017 met volgende informatie:
  • ophaaldata
  • openingsuren en sluitingsdagen van de recyclageparken
  • sorteerregels
  • informatie over de recyclage-app van Fost Plus, Recupel en Bebat waarbij je ook de ophaaldata en nuttige info van I.V.I.O. kan opvragen
  • data voor de ophaling van grofvuil op afroep tegen betaling
Goed bijhouden dus.

Heb je geen kalender ontvangen of kreeg je een verkeerde kalender in je bus, dan kan je bij de milieudienst van je gemeente terecht of bij I.V.I.O. op www.ivio.be de ophaalkalender. 
Werken in Wakken
De wegenis- en rioleringswerken Sint-Antoniusstraat en Kapellestraat zullen starten op dinsdag 13 september in de Sint-Antoniusstraat.

Werken door nutsmaatschappijen

Vanaf halfweg mei tot ongeveer eind augustus vernieuwen de nutsmaatschappijen hun netten en/of brengen ze ondergronds in de werkzone van de wegeniswerken. Dat zal beperkte hinder opleveren voor het verkeer.

Infovergadering

Er volgt in de nabije toekomst een infovergadering voor de betrokken bewoners. Die worden via brief verwittigd over de datum van de vergadering.
Werken in Oeselgem

Overzicht van de fases

De wegenis- en rioleringswerken in de nijverheidszone Brugstraat in Oeselgem zullen van start gaan op 17 mei 2016.
  • Fase 1: start aan de zijde van de Leie vlakbij de splitsing met de Heuvelhoekstraat.
  • Fase 2: vervolgens wordt verder gewerkt naar fase 2 die zich ook nog in de nijverheidszone Brugstraat bevindt.
  • Fase 3: tegen het einde van het jaar wordt gestart aan het kruispunt met de doorgang naar Zulte. Vanaf dan zal er een grotere impact zijn voor het doorgaand verkeer. Dat geldt ook voor fase 4, 5 en 6 waarbij de Brugstraat, kruispunt Brugstraat/Deinzestraat en later kruispunt Wakkensesteenweg/Volderstraat aan bod zullen komen (bij die fases zitten we al in 2017).
De noodzakelijke wegomleidingen zullen via de website gecommuniceerd worden, samen met de startdatum van de fases en de mogelijke hinder voor het verkeer.

Bij fase 1 en 2 zullen vooral de bedrijven en de werknemers van de bedrijven hinder ondervinden.

Werken van nutsmaatschappijen

Voor 17 mei 2016 zal in de zone van de bedrijven in de Brugstraat gewerkt worden door de nutsmaatschappijen (o.a. Telenet legt daar een nieuw net). Dat zal zeer beperkte hinder opleveren.

Infovergadering voor betrokken bewoners

Er volgt in de nabije toekomst een infovergadering voor de betrokken bewoners. Die worden via een brief verwittigd over de datum van de vergadering.

Updates op de gemeentelijke website

De nodige updates over de werken, een stand van zaken en mogelijke omleidingen zult u op deze website kunnen volgen.
Online inschrijven

Online inschrijven voor jeugd-
of sportactiviteiten?
Ga naar dentergem.ticketgang.eu

 

Gids openingsuren

Op deze link vindt u de openingsuren van handelaars in Groot-Dentergem.

Apotheek van wacht

Check www.apotheek.be
of bel 0903 99 00
voor de dichtsbijzijnde apotheek
met wachtdienst (24/24u).

 

Login